ALGeMENE VOoRWAARDEN

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.de-kraaij.com (hierna "de Website") en alle diensten die via de Website worden aangeboden. Door gebruik te maken van de Website ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de inhoud daarvan, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, beeldmaterialen en software, berusten bij De-Kraaij.com of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De-Kraaij.com de inhoud van de Website te kopiƫren, reproduceren, wijzigen, verspreiden, openbaar maken of voor andere doeleinden te gebruiken.


Gebruik van de Website

Het gebruik van de Website is voor eigen risico. De-Kraaij.com streeft ernaar om de informatie op de Website zo volledig en actueel mogelijk te houden, maar geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie op de Website. De-Kraaij.com is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website.


Links naar andere websites

De Website kan links naar andere websites bevatten die niet worden beheerd of gecontroleerd door De-Kraaij.com. Deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt. De-Kraaij.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacyverklaringen of algemene voorwaarden van deze externe websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.


Aansprakelijkheid

De-Kraaij.com is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken, zelfs als De-Kraaij.com op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.


Wijzigingen

De-Kraaij.com behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op de Website zijn geplaatst. Het wordt aanbevolen om regelmatig de Algemene Voorwaarden te raadplegen.


Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Laatst bijgewerkt: 01/03/2023